Clas clínic 2. Exemple de Pemfigoide

Què li passa? Des de fa 3 setmanes em surten butllofes per tot cos amb molta pruïja (picors)
Té butllofes a la boca? NO
Té o ha tingut alguna malaltia? Sóc diabètica
Pren algun medicament? DIAMICRON (Medicament per a la diabetis oral)
EXPLORACIÓ
Plaques eritomatoses i edematoses d'aspecte urticariforme. Aspecte de moderada gravetat butllofes extenses i crostes hemorràgiques. Butllofes a tensió o tenses (que no es trenquen amb facilitat, Signe Nickolski -).
PROBLEMES ASSOCIATS

Els derivats del tractament amb immunodepressors i corticoides d'una persona d'edat avançada.

Malalta de 73 anys atesa al Servei d'urgències de l'hospital.

Informació aportada per la propia malalta

Per poder entendre les bases morfofuncionals d'aquesta patologia necessitem saber:

Què és la pell?

Com exerceix la seva funció protectora?

Quin aspecte microscòpic té la regió lesionada?

Si no enteneu el significat de les paraules en verd cliqueu sobre elles. Per l'analítica feu doble clic