Tinció convencional amb hematoxilina eosina
 
Pell normal
Pemfigoide
Un cop extreta del malalt, una part de la biòpsia s'ha de fixar amb formol, l'altra part amb glutaraldheid i després s'han d'envien al laboratori d'anatomia patològica. La biòpsia fixada amb formol s'ha utilitzat per fer la tinció hematoxilina eosina i la immunohistoquímica indirecta; en canvi la fixada amb paraformaldehid ha estat utilitzada per la microscòpia electrònic
Immunohistoquímica directa (immunofluorescència) de la pell del malat utilitzant anticossos contra les IgG humanes marcats amb FITC (fluoresceïna)
Immunohistoquímica indirecta (immunofluorescència) de la pell d'una persona normal utilitzant com anticòs primari el sèrum de la malalta (Pemfigoide)