Biòpsia del malalt (Pèmfig). Processada per immunofluorescència directa amb anti IgG humana

Els anticossos contra Immunoglobulines G (IgG) humanes estan marcats amb fluoresceïna i s'uneixen (zona més brillant) a la regió basal de l'epidermis. Aquest fet ens indica que hi ha una reacció autoimmune contra aquesta regió de l'epidermis, que es correspon amb la zona de trencament de l'epidermis. Es pot apreciar que en aquests malalts les butllofes és formaran entre la epidermis i la dermis lloc que es debilita com a conseqüència d'una resposta autoimmune contra algun dels components que estan implicats en la unió de l'epidermis amb la dermis