Aquestes observacions ens suggereixen que podria tractar-se d'un pemfigoide. El diagnòstic s'hauria de confirmar a traves de l'anàlisi d'una biòpsia de la pell amb una tinció d'hematoxilina-eosina ì un immunohistoquímica directa. Cosa que ens permetria determinar la ubicació de les butllofes a la pell i si és tracta d'una malaltia autoimmune

Detall que ens mostra una butllofa a tensió (Signe Nickolski -)

Formació de Plaques eritematoses que es formen a l'assecar-se o trencar-se les butllofes