Clas clínic 1. Exemple de Pèmfig

Què li passa? Des de fa 1 mes tinc llagues (nafres) a la boca que no em deixen menjar. He perdut 4 quilos. Des de fa 1 setmana m'estan sortint butllofes i nafres per tot el cos i em fan molt mal. He de prendre tot el dia calmants
Té o ha tingut alguna malaltia? Fa 3 anys em van diagnosticar una leucèmia. Em controlen al Servei d'Hematologia de l'Arnau de Vilanova
EXPLORACIÓ
Aspecte de gravetat. Grans erosions per tota la superfície del cos i butllofes. Erosions a la mucosa oral i dificultat per deglutir Dolor intens Les butllofes es trenquen fàcilment (Signe Nickolski+)
PROBLEMES ASSOCIATS
Els més greus que comporta són pèrdua de la funció de barrera de la pell, la qual cosa suposa un perill de sèpsia o septicèmia, i pèrdua de líquids corporals (deshidratació) i proteïnes per la superfície lesionada de la pell.

Malalt de 53 anys atès al Servei d'urgències de l'hospital.

Informació aportada pel propi malalt

Per poder entendre les bases morfofuncionals d'aquesta patologia necessitem saber:

Què és la pell?

Com exerceix la seva funció protectora?

Quin aspecte microscòpic té la regió lesionada?

Si no enteneu el significat de les paraules en verd cliqueu sobre elles. Per l'analítica feu doble clic