Biòpsia del malalt (Pèmfig). Processada per immunofluorescència directa amb anti IgG humana

Els anticossos contra Immunoglobulines G (IgG) humanes estan marcats amb fluoresceïna i s'uneixen (zona més brillant) a la superfície de les cèl.lules de l'epidermis debilitant les unions intercel.lulars ja que es pot apreciar que les cèl·lules de l'epidermis se separen i s'arrodoneixen (acantolisi). Fet que ens indica que els elements moleculars deixen de fer la seva funció al ser inactivades per anticossos que el i malalt fabrica de forma anormal (resposta autoimmune).