Tinció Hematoxilina Eosina
Immunohistoquímica directa
Les mostres d' hematoxilina/eosina s'observen amb un microscopi òptic convencional. Les mostres d' immunofluorescència s'han d'observar amb un microscopi de fluorescència o un microscopi confocal. 

Un cop extreta del malalt, u na part de la biòpsia s'ha de fixar amb formol, l'altra part amb glutaraldheid i després s'envien al laboratori d'anatomia patològica. La biòpsia fixada amb formol s'ha utilitzat per fer la tinció hematoxilina eosina i la immunohistoquímica indirecta; en canvi la fixada amb paraformaldehid ha estat utilitzada per la microscòpia electrònic

Tinció amb hematoxilina-eosina

d'una biòpsia de pell normal.