Què és una biòpsia?

S'anomena biòpsia, una mostra de cèl·lules o teixits de la zona afectada per la malaltia. El material de la biòpsia ha de ser processat per poder ser observar amb el microscopi per un especialista (Anatomo- patòleg). Si voleu saber més coses sobre el mètodes emprats per extreure biòpsies llegiu el document bipsi.

Què és fa amb la biopsia?

La biòpsia un cop extreta s'ha de fixar i posteriorment processar per ser observada amb un microscopi òptic o electrònic.

En una bona part dels mètodes citològics i histològics utilitzats per a l'estudi de les biòpsies se segueixen les següents etapes i procediments:

  1. Fixació de les mostres.

  2. Inclusió de les mostres.

  3. Seccionament de les mostres.

  4. Coloració o tinció de les mostres