Tinció hematoxilina eosina de la biòpsia

Un cop extreta del malalt, u na part de la biòpsia s'ha de fixar amb formol, l'altra part amb glutaraldheid, tot seguit s'envien al laboratori d'anatomia patològica. La biòpsia fixada amb formol s'ha utilitzat per fer la tinció hematoxilina eosina i la immunohistoquímica indirecta; en canvi la fixada amb paraformaldehid ha estat utilitzada per la microscòpia electrònica

Microscòpia electrònica
Immunohistoquímica indirecta amb anti-k14

Microfotografia electrònica de la regió basal de la pell del malalt (B i C) i d'una persona sanal (A).

Immunofluorencència indirecta amb anticossos contra la queratina k14 realizada en queratinòcits del malalt amb Epidermolisis Bullosa Simple. Es pot apreciar (fletxes) una acumulació de k14 en algunes cèl.lules.
Immunofluorescència indirecta amb anticossos contra k-14 realitzada en queratinòcits d'una persona no afectada per la malaltia.