Queratinòcits del malalt amb Epidermolisis Bullosa Simple. Es pot apreciar (fletxes) una acumulació de k14 en algunes cèl.lules.
Queratinocits d'una persona no afectada per la malaltia on no es detenta cap acumulació de filaments de queratina
Imatges obtingudes amb un microscopi de fluorescència. Com a marcadors s'han utilitzat anticossos contra la queratina humana k-14. La mostra correspon als queratinòcits a un malalt afectat per l'Epidermolisis ampul·làcia (A) i la imatge B als d'una persona san