Fletxes vermelles d'A assenyalen els hemidesmososmes, on es pot apreciar la seva interacció amb el citoesquelet de la cèl·lula (filaments de queratina k-14).

En els individus afectats per la malaltia aquesta connexió de la queratina a l'hemidesmosoma no s'observa (imatge B, fletxes verdes).

Aquest defecte en la connexió de l'hemidesmosoma al citoesquelet (queratina k-14) fa que aquesta regió sigui molt làbil per tant la pell es trenca amb molta facilitat . Fletxes vermelles de la imatge C.
Imatge de microscòpia electrònica de transmissió corresponent a la regió basal de les cèl·lules de la capa germinativa de la pell. El detall A correspont a un individu normal mentre que B i C corresponent al malalt afectat per l'Epidermolisi ampul·losa.