Què és la dermis?

La dermis és el teixit connectiu sobre el qual s'assenta l'epidermis i,per tant, és l'element que actua de sostenidor de l'epidermis. Aquest capa de la pell té la seva continuïtat amb el teixit subcutani que és ric en lípids (hipodermis). La dermis és una estructura molt vascularitzada a partir de la qual es nodreix l'epidermis (no vascularitzada).

A més, la dermis té per funció induir el creixement i la diferenciació de les cèl·lules de l'epidermis

El gruix de la dermis és molt variable, d'1 a 4 mm, depenent de la seva ubicació. La dermis és la regió de la pell on estan inserits els pels i les glàndules sudorípares i sebàcies.

El color blau (fibres de col·lagen) ens delimita la dermis. Les fibres de color vermell immerses entre el col·lagen són fibres elàstiques. (Tinció de Mallory)

La dermis, com el teixit connectiu, està formada per un component fibrós (col·lagen i elastina) immers en una substància gelatinosa que està formada per proteoglicans i glucosaminoglicans (mucopolisacàrids). Per aquesta capa de la pell transcorren els vasos sanguinis i els terminals nerviosos.

A més de les fibres de col·lagen, a la dermis, hi han fibres d'elastina que formen una estructura reticulada al voltant de les fibres de col·lagen. Aquestes fibres són les responsables de les propietats d'elàstiques de la pell.

A la dermis dominen els component fibrosos sobre els elements cel·lulars pel fet que en aquesta capa hi han poques cèl.lules. A la dermis, les cèl.lules més habituals són les pròpies del teixit connectiu:

Fibroblasts: són les cèl·lules més abundants i sintetitzen els components de la matriu extracel·lular, com el col·lagen i els proteoglicans.

Miofibroblasts: són fibroblasts modificats que tenen propietats contràctils i que participen en la contracció i retracció del teixit de cicatrització.

Cèl·lules de Langerhans: són cèl.lules que es troben a la dermis de forma ocasional i transitòria. Aquestes estan relacionades en la resposta immunitària .

Mastòcits: són cèl.lules que estan implicades en les respostes inflamatòries i immunològiques. Aquestes cèl.lules al ser estimulades alliberen substàncies com la histamina i l'heparina .

 

Voldria saber més coses sobre el teixit connectiu. (pdf connectiu)

A nivell de microscòpia òptica, a la dermis, es poden distingir dos capes les queno estan molt ben diferenciades: la capa papil·lar (més pròxima a la dermis) i la capa reticular.

La capa papil·lar està formada per teixit connectiu més lax, cosa que permet realitzar l'intercanvi de nutrients i metabòlits amb l'epidermis.

La capa reticular és més densa i és especialment rica en fibres gruixudes de col·lagen.

La regió de la dermis, sobre la qual descansa l'epidermis, s'anomena làmina basal. Aquesta regió de la matriu extracel·lular (MEC) és molt especialitzada i està constituïda fonamentalment per col.lagen de tipus IV i la laminina, proteïna que facilita l'ancoratge de les cèl·lules basals de l'epidermis a la dermis.
La imatge central es correspon amb una secció de pell humana tenyida amb anticossos contra col·lagen IV (component específic de la làmina basal) marcats amb fluoresceïna
Imatge de la dreta, detall microscòpia electrònica de la làmina basal.