Hi han altres proteïnes a la MEC?

A la MEC hi han molts tipus de proteïnes distintes al col·lagen; aquestes varien segons el teixit i en les diferents etapes del desenvolupament. Les dues proteïnes no col.lagèniques més habituals en totes les MECs són la fibronectina i la laminina.

Fibronectina

La paraula fibronectina procedeix de fibre i nectere que significa fibra d'unió i és una proteïna habitual en la M.E.C . Pertany a un grup de proteïnes que presenten diferents dominis a través dels quals interacciona tant amb components de la MEC com de la superfície de les cèl·lules, facilitant tant l'organització dels component de la matriu com l'ancoratge de les cèl·lules a la MEC.

La fibronectina és una proteína formada per dues subunitats similars però no idèntiques, unides per ponts disulfur que s'estableixen a nivell de les regions terminals.

Aspectes funcionals

  • La fibronectina és fonamentalment una proteïna d'adhesió. Els seus diferents dominis interaccionen específicament amb diversos components de les cèl·lules i de la matriu extracel·lular (components de la superfície cel·lular, col·lagen, heparina, etc) i li permeten establir interaccions entrecreuades amb diferents substractes.

  • Diverses observacions han posat de manifest la presència de fibronectina (FN) en les rutes migratòries cel·lulars durant l'embriogènesi i reparació de teixits. Per exemple:

  • Les ferides de la còrnea és cobreixen d'una capa fina de fibrina i fibronectina sobre la qual es desplacen les cèl·lules reparadores.

  • La fibronectina juga un paper prominent en el tancament de les ferides deis vasos sanguinis, on facilita l'adhesió de les plaquetes a la xarxa de fibrina.

Laminina

La laminina(LM) és una glicoproteïna no col.lagènica característica de les làmines basals. Aquesta glicoproteïna està constituïda per:

  • Tres cadenes tipus A, lleugeres, amb un p.m de 200 Kd. cadascuna.

  • Una cadena tipus B, pesada, amb un p.m de 400 Kd. cadascuna

Les quatre cadenes estan unides per ponts disulfur, formant un agregat molecular que té forma de creu (en les observacions al M.E.T): les cadenes A formen els bragos de la creu i la cadena B el braç llarg. A més, té tota una sèrie de dominis a través dels quals interacciona amb diferents components de la MEC i la superfície de les cèl·lules, facilitant la seva adhesió a la MEC

 

 

La laminina és una proteïna d'adhesió que resulta especialment eficient a l'hora de promoure l'adhesió de cèl·lules epitelials, miotubs i cèl·lules tumorals al col·lagen IV de la làmina basal. Existeix una gran diversitat de molècules de laminina que sorgeixen de la combinació dels diferents tipus de cadenes a,b i g.