Biologia Cel.lular per a

estudiants de Medicina

 

Aquesta matèria té per objectiu:

Proporcionar als estudiants els coneixements necessaris que els permetin entendre els processos cel·lulars responsables del funcionament del cos humà i interpretar les bases cel·lulars de les malalties. L'estudiant haurà de conèixer els conceptes bàsics de l'estructura cel·lular i tissular i les tècniques més emprades en el seu estudi. A més, hauran de saber utilitzar els coneixements assolits per interpretar malalties tot utilitzant el llenguatge científic bàsic emprat en l'estudi de la Cèl ·lula. Joan Ribera.

PROGRAMA BIBLIOGRAFIA
Tema 1 . Organització cel·lular i tissular dels éssers vius
Tema 2. La membrana cel·lular . Composició química i organització molecular
Tema 3. La membrana cel·lular . Composició química i organització molecular
Tema 4. La membrana cel·lular. La seva permeabilitat
Tema 5. La membrana cel·lular. Interacció de les cèl·lules amb el seu entorn.
Tema 6. El citosol. Estructures cel·lulars no membranoses
Tema 7. Citoesquelet.
Tema 8. El mitocodri
Tema 9. Peroxisomes
Tema 10. Sistema endomembranós. Reticle endoplasmàtic
Tema 11. Sistema endomembranós. Aparell de Golgi
Tema 12. Sistema endomembranós . Lisosomes
Tema 13. Sistema endomembranós. Tràfic vesicular
Tema 14. El nucli interfàsic de la cèl·lula eucariota
Tema 15. La reproducció cel·lular.
Tema 16. La mort cel·lula

Una de les eines més potent i actualitzada per buscar informació Biomèdica la trobareu a la web Medline/PubMed (Entrez) de la US Nacional Library of Medicine. El servei que ofereix aquesta web és totalment gratuït i contínuament s'està actualitzant. A través del Medline podeu buscar informació sobre la cèl·lula ha estat publicada en llibres de text. Al tutorial "Llibres Entrez Medline/PubMed" hi trobareu les pautes a seguir per utilitzar aquesta eina de PubMed.

Material complementari

Ara podeu disposar del material audiovisual, en format pdf, corresponent a les classes i seminaris. Per llegir aquest material necessiteu el programa Acrobat Reader que els pots aconseguir de forma gratuïta fent un clíc a la icona de la banda esquerra Acrobat Reader

A aquests documents solament hi poden accedir els estudiants matriculats a Biologia Cel·lular de la Facultat de Medicina de Lleida. Les imatges estan en format PDf i són en color. Per poder accedir-hi tens que sol·licitar la contrasenya per correu electrònic al Dr. Joan Ribera.

Per obtenir els materials o la informació sobre els seminaris o les pràctiques de Biologia Cel·lular visiteu els dossiers electrònics de Biblioteca-UdL o l'espai virtual de la matèria .

DIAPOSITIVES CLASSES
SEMINARIS
Taulell

Santiago Ramón i Cajal

"Nobel Lecture"

December 12, 1906 1906