Conceptes relacionats amb el citosol de les cèl•lules eucariotes animals
Aparelleu els conceptes que estiguin mes ben relacionats

EXERCICI D’APARELLAMENT DE CONCEPTES

    

Aparelleu un concepte de la columna de la dreta amb el més adequat de la columna l’esquerra