Imatges de Microscòpia Electrònica
10/12/2002
capilar_jpg


Per identificar les estructures cel·lulars

passeu el ratolí per damunt de la imatge.

Capilar