Una de les competències que han d'assolir els estudiants de Biologia Cel·lular és la de saber identificar i interpretar tot allò que observem a través dels microscopis. Per tal de col·laborar en l'adquisició d'aquestes competències s'han creat aquests atles interactius. En passejar el ratolí per sobre les estructures apareixen el nom i altres element que us facilitaran la comprensió i interpretació de les imatges. joan ribera
         
         
               
 
Imatges de les classes pràctiques
         
             
               
             
Jastrow's Elektron Microscopic
Cell Ultrastructure
Light and electron microscopy atlas
Mammary Cell Ultrastructure