Es renova la pell?
L'epidermis a l'estar en contacte directe amb l'exterior està contínuament sotmesa a l'acció nociva dels agents físics i químics externs que provoquen el seu desgast. Es per aquest motiu que l'epidermis està renovant-se contínuament a partir de cèl·lules indiferenciades ubicades a la capa basal. Aquestes són les cèl·lules mare de la pell que al dividir-se generen una població mixta formada per cèl·lules mare que no es diferenciaran i per cèl·lules que es diferenciaran en queratinòcits, els quals migraran cap a regió externa de l'epidermis (capa còrnia) transformant-se progressivament en els corneòcits (cèl.lules de la capa còrnia), el quals estan contínuament desprent-se per descamació.

La velocitat de renovació de la pell està regulada per diferents senyals moleculars destinats a assegurar que la superfície de la pell estigui contínuament coberta de forma correcta. En aquests procés intervenen les vies de senyalització de l'EGF, el FGF, el Wnt, Hedgehog, Notch, BMP/TGF b , i les integrines.

Wnt afavoreix el manteniment de l'estirp de cèl·lula mare, impedint que la cèl·lula mare es diferenciï en queratinòcit.

Notch, a l'epidermis impedeix que les cèl·lules veïnes a les mare procedents de la divisió de la cèl·lula mare no puguin continuar essent cèl·lules mare.

TGF b, és una molècula de senyalització que afavoreix la formació d'un teixit ric en col·lagen durant la formació de la cicatriu durant la reparació de les ferides.


Les cèl·lules mare (grogues)de la capa basal de l'epidermis quan es divideixen donen lloc a una altra cèl·lula mare, per tal de mantenir l'estirp, i a una cèl·lula amplificadora (verdes) transitòria, la qual es divideix vàries vegades per donar lloc a una població de cèl·lules diferenciades (queratinòcits). Aquestes cèl.lules diferenciades segons van emigrant cap a la superfície de l'epidermis van formarant en els diferents tipus de queratinòcits que configuren les distintes capes del'epidermis.