Com exerceix la seva funció protectora la pell?
L'epidermis proporciona als vertebrats una protecció física, constitueix una excel·lent barrera contra l'entrada de microorganismes i evita la pèrdua d'aigua. Aquestes propietats de la pell són degudes fonamentalment al fet que la capa més externa de l'epidermis (capa còrnia) està formada per queratinòcits morts cornificats (corneòcits), els quals sorgeixen a traves d'un complex procés de diferenciació que experimenten en el seu recorregut des de la capa basal a la capa còrnia (escamosa). Els corneòcits són cèl.lules que han perdut tots els seus orgànuls, estan totalment plenes de queratina i estan encapsulades en una estructura molt resistent que s'anomena embolcall cel·lular cornificat (ECC). Aquestes cèl.lules mortes es van desprenent contínuamentde la superfície per descamació.
L'ECC està formada per una complexa estructura lipo-proteica altament insoluble i totalment impermeable a l'aigua.

Composició dele cèl·lules de l'embolcall cel·lular cornificat (ECC):

  • 1) Una capa externa insoluble de naturalesa proteica (és el 7% del pes sec de la capa cornificada)

  • 2) Una capa monomolecular de ceramides unides covalentment a la capa proteica.

  • 3) Una làmina contínua de lípids formada per una mescla ceramides, àcids grassos, colesterol i els seus esters (14% de pes sec de la capa cornificada) que embolcallen les cèl·lules (corneòcits) .

Un correcte assemblatge de l'ECC és fonamental perquè la capa còrnia faci de barrera a la pell

 
A la pell hi han altres tipus de cèl·lules que també exerceixen funcions protectores.

Per un altra banda la melanina (sintetitzada pels melanòcits) és un pigment que absorbeix la radiació UV i els protegeix al queratinòcits i les cèl·lules mare de la capa basal del seu efecte mutagènic.

A més, les cèl.lules de Langerhans actuen com sentinelles de la pell. Aquestes cèl.lules fagociten substàncies i organismes estranys que entren a l'epidermis. Posteriorment els transporten cap als nòduls limfàtics on els presenten als limfòcits.