Que és l'epidermis?

L'epidermis és la part de la pell que està en contacte directe amb l'aire. Té una estructura estratificada en que les cèl·lules més externes estan mortes, formant una capa de material proteic molt resistent. El gruix de l'epidermis va de 0,04 mm a les parpelles fins als a 0,6 mm als palmells de les mans.

L'epidermis està formada per diversos tipus de cèl·lules que interactuen entre elles i s'estructuren donant lloc a diverses capes. L'epidermis és una estructura formada per un epiteli estratificat pla.

 

Dibuix de la pell (moveu per damunt el ratolí) Tinció hematoxilina eosina de la pell

Les principals capes de la epidermis són:

Capa còrnia. Està formada per capes de cèl·lules molt aplanades, sense nucli i unides fortament entre elles. Aquestes cèl·lules estan mortes i es desprenen, continuament, de la superfície en un procés que rep el nom de descamació. El gruix de la capa còrnia varia en els diferents lloc del cos.

Capa granulosa . Està formada per dues o tres fileres de cèl·lules planes. El citoplasma de les cèl.lules d'aquesta capa conté grànuls de queratohialina (queratinosomes o cossos laminats d'Odlan)

Capa espinosa Està formada per vàries fileres (de 5 a 10 segons la regió del cos) de cèl·lules polièdriques que a mesura que ascendeixen es van aixafant. Aquestes cèl.lules estan unides entre elles per diferents estructures, essent la més important el desmosoma. L'espai intercel·lular l'omple una substància rica en glicoproteïnes i lipoproteïnes que té una consistència gelatinosa, la qual, a més de permetre la difusió de nutrients, facilita la cohesió entre les cèl·lules.

Capa basal o germinativa . La constitueixen una filera de cèl·lules cilíndriques que es recolzen sobre una làmina basal. La divisió d'aquestes cèl·lules dóna lloc als queratinòcits de les capes superiors.
Tota la pell del cos és igual?
 

Intenteu identificar les diferents capes de l'epidermis a la imatge de l'esquerra.

Són iguals totes les cèl.lules?