Aprenentatge guiat

 

EL MICROSCOPI

Els objectius

MICROSCOPI DE FLUORESCENCIA

MICROSCOPI

ELECTRÒNIC

 

Autoaprenentatge.
Autoavaluació